Befejezett jelen - (Present Perfect Tense)

Képzése:

have ige jelen idejű ragozott alakja + az ige 3. alakja

Kérdése: fordított szórenddel.

Have you ever been to London? (Volt már Londonban?)

Válasz: Yes, I have or No, I haven't.

Használata:

1. A cselekvés a múltban kezdődött, és a beszéd pillanatában vagy előtte

fejeződött be:

He has just finished writing the test. (Éppen most fejezte be a dolgozatírást.)

2. A cselekvés a múltban kezdődött és a jelenben is tart. Jelen idővel fordítjuk magyarra. Például:

He has worked here for five years. (Öt éve dolgozik itt.)

He has worked here since 1994. (1994 óta dolgozik itt.)

- a for a cselekvés időtartamát, a since az időpont kezdetét jelöli.

3. Egy múltban végzett cselekvésnek a jelenre kiható eredménye van:

My husband has cleaned the car. ( A férjem lemosta az autót, és az most tiszta.)

4. A múltban valamikor befejeződött cselekvés, melynek konkrét idejét nem ismerjük, vagy nem fontos: I have seen a good film. (Láttam egy jó filmet.)

Amennyiben megjelöljük az időpontot, egyszerű múltat használunk:

I saw a good film yesterday. (Tegnap láttam egy jó filmet.)

5. Bizonyos időkörön belül történt cselekvés esetén, amely még nem zárult le.

Időhatározói: lately (újabban), recently (mostanában), yet (még, eddig), before (korábban), ever (valaha), never (soha), already (már), today (ma), this week (ezen a héten), this morning (ma reggel, ma délelőtt).

Vigyázat! Az utóbbi időhatározók használhatók egyszerű múlttal is, amennyiben az már lezárult.

I have met him this morning.

I saw him this morning.

A két mondat ugyanazt jelenti: Találkoztam vele délelőtt. A különbség a beszéd időpontjában van. Az előbbi mondat még délelőtt hangzott el (a beszéd pillanatáig nem találkoztam vele, de a délelőtt még nem ért véget, még találkozhatunk), az utóbbi viszont már később (azaz már nem találkozhatunk délelőtt).

Have you ever been to Vienna? (Voltál már Bécsben? Ha nem, még mehetsz!)

Figyelem! Az ilyen mondatokban -ban, -ben jelentésben a to elöljárószót használjuk! érettségi tételek