Befejezett jövő idő - (Future Perfect Tense)

Meglehetősen ritkán használt igeidő.

Képzése: will +have +ige 3. alakja

Kérdése: fordított szórenddel történik. Will Mary have cooked dinner by six o'clock? (Mary megfőzi az ebédet 6-ra?)

A rövid válasz: Yes, she will or No, she won't.

Használata:

1. Ha egy cselekvés egy bizonyos jövőbeli cselekvés kezdete, vagy egy jövőbeli időpont előtt be fog fejeződni: I'll have finished my work by five o'clock. (Be fogom fejezni a munkámat öt órára.)

2. Ha egy cselekvés még folyamatban lesz egy későbbi cselekvés megindulásakor: We'll have been there for two days by the time you arrive. (Mi már két napja ott leszünk, mikorra megérkezel.

Időhatározói: b>by, by the time (amikorra), before (mielőtt)

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az időhatározói mellékmondatokban itt is jelen időt vagy folyamatos jelen időt használunk a jövő időre vonatkozóan.

 

Folyamatos befejezett jövő idő - (Future Perfect Continuous Tense)

Igen ritkán használt igeidő.

Képzése: will+have+been+ige+-ing

Kérdése: fordított szórenddel

Használata:

Olyan cselekvést fejezünk ki vele, amely egy későbbi cselekvés megindulásáig vagy azon túl is tart, a folyamatosságot hangsúlyozza:

Peter will have been learning Italian for three years by the end of the school year. (A tanév végén lesz négy éve, hogy Péter olaszul tanul.)

érettségi tételek