Befejezett múlt idő - (Past Perfect Tense)

Képzése: had + főige 3. alakja

Kérdése: fordított szórenddel.

After I had had bath I went to bed. (Miután megfürödtem, aludni mentem.)

Had you had dinner before you had bath? (Megvacsoráztál, mielőtt megfürödtél?)

Válasz: Yes, I had, or No, I hadn't.

Használata:

1. Két múlt idejű cselekvésnél a korábban történt esetében. Időhatározói: when (amikor), before (mielőtt), after (miután), till, until (amíg), as soon as (amint).

After I had read the book I took it back to the library. (Miután elolvastam a könyvet, visszavittem a könyvtárba.)

2. Igeidőegyeztetés esetén:

Peter told me that he had already been to England. (Péter mondta, hogy már volt Angliában.)

Sarah asked me if I had been to Greece. (Sára kérdezte, hogy voltam-e már Görögországban.)

érettségi tételek