Feltételes mód - (Conditional Mood)

3 alapeset van, de számtalan kombinációval találkozhatunk. Mi most csak az alapeseteket tárgyaljuk.

1. Valóságos feltétel (az esemény megtörténik). Itt a főmondatban jövő idő, az if-es mellékmondatban jelen idő áll:

I will buy a new car if I have enough money. (Veszek egy új autót, ha lesz elég pénzem.)

Peter will learn English if he has time. (Péter angolul fog tanulni, ha lesz ideje.)

2. Lehetséges feltétel (az esemény még megtörténhet). A főmondatban would segédige + to nélküli főnévi igenév, a mellékmondatban if + múlt idő áll:

I would buy a new car if I had enough money. (Vennék egy új autót, ha lenne elég pénzem.)

Peter would learn English if he had time. (Péter tanulna angolul, ha lenne ideje.)

3. Lehetetlen feltétel (az esemény már nem történhet meg). A főmondatban would + have + ige 3. alakja, a mellékmondatban if + had + 3.alak van:

I would have bought a new car if I had had enough money. (Vettem volna új autót, ha lett volna elég pénzem.)

Peter would have learnt English if he had had time. (Péter tanult volna angolul, ha lett volna ideje.)

A tagmondatok felcserélhetők, de ekkor az if-es mellékmondat után vesszőt teszünk.

érettségi tételek