Folyamatos befejezett jelen - (Present Perfect Continuous)

Képzése:

have jelen idejű ragozott alakja + been + ige -ing-es alakja.

Kérdése: fordított szórenddel.

How long have you been learning English? (Mióta tanulsz angolul?)

Használata:

1. A cselekvés a múltban kezdődött, a jelenben is tart, a folyamatosságotjobban kiemeli, mint a Present Perfect. Jelen idővel fordítjuk magyarra.

Például: I have been working here for five years. (5 éve dolgozom itt.)

Peter has been learning English since 1995. (Péter 1995 óta tanul angolul.)

2. Olyan cselekvést is kifejezhet, amely a múltban kezdődött, és a beszéd pillanata előtt fejeződött be, viszont érzelmi színezete van:

I have been cooking all day. (Egész nap főztem - fáradt vagyok.) érettségi tételek