Folyamatos befejezett múlt idő - (Past Perfect Continuous Tense)

Képzése: had been + főige + -ing

Kérdése: fordított szórenddel.

He had been working for BP for 5 years before he retired. (5 évig dolgozott a BP-nél, mielőtt nyugdíjba ment.)

Had he been working …….? Yes, he had or No, he hadn't a válasz.

Használata:

1. A múltban kezdődött, hosszabb ideig tartó cselekvés kifejezésére, amely egy későbbi időpontig, vagy egy későbbi cselekvés megindulásáig tartott. Ilyenkor a cselekvés folyamatosságát hangsúlyozzuk. Időhatározói: when (amikor), after (miután), before (mielőtt), by (legkésőbb -ra, -re), since (azóta), for (mivel), etc.

After I had been cleaning the flat for five hours I decided to rest a little. (Miután

5 órán át takarítottam a lakást, elhatároztam, hogy egy kicsit pihenek.)

2. Igeidőegyeztetésnél:

He said that he had been waiting for hours. (Azt mondta, hogy órák óta vár.)

Peter told me that he had been learning English for two years. (Péter azt mondta nekem, hogy két éve tanul angolul.)

érettségi tételek