Folyamatos múlt idő - (Past Continuous v. Progressive Tense)

Képzése:

- a to be múlt idejű alakja + főige -ing-es alakja.

Kérdése: fordított szórenddel.

Were you listening to the radio in the morning? (Hallgattad a rádiót délelőtt?)

Yes, I was vagy No, I wasn't a válasz.

Használata:

1. Olyan múlt idejű cselekvéseknél, mely a múltban hosszabb ideig folytatódott.

Időhatározói: all day/ night )egész nap/éjjel, all the morning/afternoon/evening, (egész délelőtt/délután/este), from ….. to (-tól -ig), until (amíg), while (mialatt), when (amikor) etc.

I was reading all day. (egész nap olvastam.)

2. Két párhuzamos, egyformán hosszú ideig tartó múlt idejű cselekvés esetén:

While I was cleaning the flat he was reading a newspaper. (Amíg takarítottam, ő újságot olvasott.)

3. Amennyiben két múlt idejű cselekvés közül az egyik hosszabb ideig tart, mint a másik, és a hosszabb cselekvést a rövidebb többnyire félbeszakítja, a hosszabb cselekvés mindig folyamatos, a rövidebb cselekvés pedig egyszerű múltban áll:

I was having a shower when the phone rang. (Éppen zuhanyoztam, amikor megszólalt a telefon.)

4. A múlt adott időpontjában végbemenő cselekvés esetén: What were you doing at six o'clock? (Mit csináltál hatkor?)

érettségi tételek