Főnévi igenév - (Infinitive)

Az angolban több főnévi igenév van, mint a magyarban.

Cselekvő: Present: to speak

Present Continuous: to be speaking

Perfect: to have spoken

Perfect Continuous: to have been speaking

Szenvedő: Present: to be spoken

Perfect: to have been speaking

Használata:

1. Egyidejűség kifejezésére: I am sorry to hear that. (Sajnálom, hogy ezt hallom.)

2. Előidejűség kifejezésére: I am happy to have heard that. (Boldog vagyok, hogy hallottam ezt.)

3. Bizonyos igék után tárgyként, de ilyenkor némelyikük után gerund is állhat, ez akkor jelent csak problémát, ha jelentéskülönbség van köztük. Ezekről a gerund részben fogunk beszélni.

Ilyen igék: to want (akarni), to intend (szándékozni), to begin, to start (kezdeni), to stop (megállni), to finish (befejezni), to try (megpróbálni), to continue (folytatni), to agree ( beleegyezni), to refuse (visszautasítani), to promise (megígérni) stb.

4. Néhány melléknév után: difficult (nehéz), easy (könnyű), good (jó), bad (rossz), possible (lehetséges), important (fontos)

It is difficult to solve the problem. (Nehéz ezt a problémát megoldani.)

5. Célhatározói mellékmondat rövidítésekor:

She went to the bank to cash the cheque. (Elment a bankba beváltani a csekket.)

6. To nélküli infinitivuszt használunk az érzékelést kifejező igék (to see, to hear stb.), valamint a let (enged), make (csináltat), help (segít) után:

Például: Let him go. (Hadd menjen.) I saw him leave. (Láttam, hogy elment.)

érettségi tételek