Függő beszéd - (Reported Speech)

Akkor beszélünk függő beszédről, ha valakinek a szavait tárgyi mellékmondat formájában, azaz nem szó szerint idézzük.

Egyenes beszéd: Függő beszéd:

This evening I am going to the cinema- Peter told me that he was going to Peter says. (Ma este moziba fogok the cinema that evening. (Péter azt menni – mondja Péter.) mondta, hogy este moziba megy.)

Természetesen ezekben a mondatokban némi átalakításra van szükség: változik a határozó, a névmás, valamint az igeidő is, amennyiben a főmondat múlt idejű.

Először foglalkozzunk az igeidő-egyeztetéssel!

Amennyiben az egyenes beszédben folyamatos jelen volt, a függő beszédben folyamatos múlt, az egyszerű jelenből egyszerű múlt, az egyszerű múltból és a befejezett jelenből befejezett múlt, a folyamatos befejezett jelenből, valamint a folyamatos múltból folyamatos befejezett múlt lesz.

Az egyszerű jövőből pedig úgynevezett “Future-in-the-past” lesz, azaz a will helyett a would segédigét használjuk.

A segédigék is változnak, can helyett could, must illetve have to helyett had to, may helyett might, shall helyett should kerül az ilyen mondatokba.

Például:

He wrote that he would work at a big firm. (Azt írta, hogy egy nagy cégnél fog dolgozni.)

He wrote that he worked at a big firm. (Azt írta, hogy egy nagy cégnél dolgozik.)

He wrote that he had worked at a big firm. (Azt írta, hogy egy nagy cégnél dolgozott.)

A határozók a következőképpen változnak:

Here – ből there,

Now-ból then,

This - ből that,

These – ből those,

Today – ből that day,

Yesterday – ból the day before/ the previous day,

Tomorrow – ból the next day/ the following day,

Ago – ból before,

Last night the night before,

Next week the following week,

At the moment –ből at that moment lesz.

Például:

Today I want to paint the garage door – Peter said. (Ma le akarom festeni a garázsajtót- Peter mondta.)

Peter said that he wanted to paint the garage door that day. (Peter mondta, hogy aznap le akarja festeni a garázsajtót.)

A felszólítást és a parancsot a függő beszédben főnévi igenévvel fejezzük ki.

’Come here’ – Peter tells his dog. (Gyere ide – mondja Peter a kutyájának.) Ez a mondat függő beszédben: Peter tells his dog to come here. (Peter azt mondja a kutyájának, hogy jöjjön ide.)

Tiltás esetén: Peter tells his dog not to come here. (Peter azt mondja a kutyájának, hogy ne jöjjön ide.)

Örök érvényű igazságokat, természeti törvényeket kifejező mondatokat nem tesszük múlt időbe, amennyiben múlt idejű főmondattal együtt használjuk ezeket: Például: Carol said that dogs are mammals. (Carol azt mondta, hogy a kutyák emlősök.)

érettségi tételek