Gerund - (-ing form)

Főnévi szerepköre van, magyarra –ás, -és végű főnévvel fordítandó.

Alakjai:

Cselekvő Szenvedő

Present reading being read

Perfect having read having been read

Használata:

Egyidejűség kifejezésekor:

He enjoyed reading the book. (Élvezte a könyv olvasását.)

Előidejűség kifejezésére:

He admitted having taken my pen. (Elismerte, hogy elvette a tollamat.)

A mondat alanyaként:

Writing letters don’t make me happy. (A levélírás nem okoz nekem örömet.)

Vonzatos igék, melléknevek után:

I succeeded in passing the exam last week. (Sikerült a múlt héten letennem a vizsgát.)

Thank you for coming here. (Köszönöm, hogy eljöttél.)

I am fond of speaking Russian. (Szeretek oroszul beszélni.)

He is interested in literature. (Az irodalom iránt érdeklődik.)

Bizonyos elöljárók után:

After going home I prepare dinner. (Miután hazamegyek, vacsorát készítek.)

Before going home I do the shopping. (Mielőtt hazamegyek, bevásárolok.)

Besides working too much at the office she looks after her family, too.

(Amellett, hogy sokat dolgozikaz irodában, ellátja a családját is.)

By working hard you can achieve everything. (Amennyiben keményen dolgozol, mindent elérhetsz.)

Instead of working so hard you should rest. (Ahelyett, hogy olyan sokat dolgozol, pihenned kellene.)

On entering the office he saw a beautiful girl. (Belépvén az irodába megpillantott egy szép lányt.)

Since leaving university she has been working here. (Az egyetem befejezése óta itt dolgozik.)

Without saying a word he left. (Anélkül, hogy egy szót szólt volna, távozott.)

érettségi tételek