GERUND (2.)

Bizonyos igék után:

I like reading good books. ( Szeretek könyveket olvasni.)

I hate getting up early. (Gyűlölöm, ha korán kell kelnem.)

Peter enjoys staying here. (Péter élvezi az itt tartózkodást.)

Please excuse my being late. (Kérlek, bocsásd meg, hogy elkéstem.)

Has she finished writing the letter? (Befejezte a levélírást?)

Try opening it with my key. (Próbáld meg az én kulcsommal kinyitni.)

Peter suggested going to the theatre. (Péter azt javasolta, hogy menjünk színházba.)

Your hair needs cutting. (A hajadat le kell vágni.)

I don’t mind going there. (Nem bánom, ha odamegyünk.)

I couldn’t help laughing. (Nem tudtam megállni, hogy ne nevessek.)

I can’t bear seeing suffering people. (Nem bírom a szenvedő emberek látványát.)

Vannak olyan igék, amelyek után gerund is, főnévi igenév is állhat, és nincs a jelentésük között különbség. Ilyenek:

To start, to begin, to continue, to prefer, to try, to sorry etc.

Vannak olyan igék is, amelyeknél jelentéskülönbség van gerunddal, illetve főnévi igenévvel együtt.

Ezek közül a leggyakoribbak:

Don’t forget to lock the door.

Please remember to lock the door.

Mindkét mondat jelentése: Ne felejtsd el bezárni az ajtót. (kulccsal!)

I’ll never forget meeting him. (Sohasem felejtem el a vele való találkozást.)

I always remember meeting him. (Mindig emlékszem a vele való találkozásra.)

I stopped smoking. (Leszoktam a dohányzásról.)

I stopped to smoke. (Megálltam, hogy rágyújtsak.)

I saw her crossing the road. (Láttam, amint átment az úton.) – a folyamat a lényeg!

I saw her cross the road. (Láttam, hogy átment az úton.) – a cselekvés ténye a lényeg!

érettségi tételek