HATÁROZATLAN NÉVELŐK

Az angol nyelvben is kétféle névelő van: határozatlan és határozott névelő.

Határozatlan névelő: mássalhangzóval kezdődő szavak előtt: a, magánhangzóval kezdődő szavak előtt: an.

Használata:

    - Egyes számú, megszámolható főnevek előtt, ha először említjük meg a
    tárgyat: There is a table in the room. (Van egy asztal a szobában.)
    - Általános értelemben használt főnevek előtt: A cat likes milk. (A macska szereti a tejet.)
    - Felkiáltásoknál megszámlálható főnevek előtt:

What a lovely day! (Milyen szép nap!

What a large house! (Milyen nagy ház!)

Figyelem! Megszámolhatatlan főnév előtt semmilyen névelő nem áll:

What nice weather! (Milyen kellemes idő!)

    - Néhány számnév esetén: a lot of (sok), a great deal of (jó sok), plenty of (rengeteg), a couple of (néhány) stb.

I have a lot of books. (Sok könyvem van.)

We have plenty of time. (Bőven van időnk.)

    - Foglalkozás, nemzetiség, időmérték, sebesség, ár esetén:

I am a teacher. (Tanár vagyok.)

It is 200 forints a liter. (200 forint egy liter.)

Take a capsule two times a day. (Vegyél be naponta kétszer egy kapszulát.)

érettségi tételek