Határozott névelő: the

Használata:

 • Ha olyan dologról van szó, amelyet előzőleg már említettünk, a beszélő és a hallgató számára egyaránt ismert: This is the house where Peter lives. (Ez az a ház, ahol Péter lakik.)

 • Ha a maga nemében egyedülálló főnévre utalunk: the Sun (a Nap), the Earth (a Föld), the sky (az ég) stb.

 • Bizonyos földrajzi nevek előtt, hegyek, tengerek, folyók, szigetek, több tagból álló országnevek előtt: the Alps (Alpok), the Atlantic Ocean (Atlanti-óceán), the Danube (Duna), the Caribbean (Karib-szigetek), the United Kingdom (Egyesült Királyság)

 • Hangszerek előtt: I used to play the violin when I was a child. (Hegedültem gyerekkoromban.)

Felsőfokú melléknevek, sorszámnevek szó előtt: This is the best book I’ve ever read. (Ez a legjobb könyv, amelyet valaha olvastam.)

 • Napszakoknál a morning, afternoon, evening előtt: in the morning (reggel, délelőtt), in the afternoon (délután), in the evening (este), a többi előtt nem használunk névelőtt: at noon (délben), at night (éjjel), at dawn (hajnalban), at midnight (éjfélkor), at sunset (alkonyatkor)

Nem használunk névelőt viszont az alábbi esetekben:

 • Személynevek előtt: Julia Roberts is pretty. (Julia Roberts csinos.)

 • Bizonyos földrajzi nevek előtt, nevezetesen országnevek, városok, utcák, terek, tavak, nevezetességek előtt: Hungary (Magyarország), Oxford Street, Trafalgar Square, Lake Balaton, Westminster Abbey.

 • Ünnepek, évszakok, hónapok, napok nevei előtt:
  Children like Easter. (A gyerekek szeretik húsvétot.)
  We meet on Mondays. (Hétfőnként találkozunk.)
  I am going on holiday in June. (Júniusban megyek nyaralni.)
  I like summer. Szeretem a nyarat.

 • Elvont főnevek és többes számú főnevek általános értelemben:
  Life is hard. (Nehéz az élet.)
  Cats like milk. (A macskák szeretik a tejet.)

 • Anyagnevek, étkezések neve előtt:
  I have lunch at twelve. ( 12-kor ebédelek.)
  She has bread and butter for breakfast. (Reggelire általában vajaskenyeret
  eszik.)

 • Mutató és birtokos névmás előtt:
  This book is mine. (Ez a könyv az enyém.)

 • Bizonyos szókapcsolatokban (rendeltetésszerű használat esetén): to go to bed (lefeküdni aludni), to go to school (iskolába járni), to go by bus (autóbuszon utazni), to be in hospital (kórházban lenni), to go to church (templomba járni)

    We go to church on Sundays. (Vasárnaponként templomba megyünk.)

érettségi tételek