MELLÉKNÉV 2.

Összehasonlítás
Alapfokú összehasonlításnál az as …… as szócskák, tagadásnál a not so/as …….as szócskák közé tesszük a melléknevet. Például:
Peter is as tall as Robert. (Péter ugyanolyan magas, mint Róbert.)
I am not so tall as you. (Nem vagyok ugyanolyan magas, mint te.)


Középfokú hasonlításnál a than szócskát használjuk.
I am fatter than my sister. (Kövérebb vagyok, mint a nővérem.)
Peter is more goodloking than Henry. (Péter vonzóbb, mint Henrik.)


Felsőfokban a melléknév elé ki kell tenni a határozott névelőt.
Peter is the tallest boy in the class. (Péter a legmagasabb fiú az osztályban.)
The Concorde is the fastest airplane in the world. (A Concorde a leggyorsabb repülőgép a világon.)


Itt még érdemes megemlíteni a “minél………. annál” szerkezetet. Ezt határozott névelővel és középfokú melléknévvel fejezzük ki, utána egyenes szórend következik.
The sooner the better. Minél előbb, annál jobb.
Biztosan ismerik a következő mondást, amely arról szól, hogy nem érdemes tanulni, mert minél többet tudunk, annál többet felejtünk.

Ez angolul így hangzik:
The more we study, the more we know;
The more we know, the more we forget;
The more we forget, the less we know;
The less we know, the less we forget;
The less we forget, the more we know.
Then why study? érettségi tételek