Segédigék - (Auxiliary verbs)

(1.)

A legtöbb segédige hiányos ige, azaz nem használható minden igeidőben, sőt bizonyos igeidőkben változhat is a jelentésük. A segédigék módosítják a főige jelentését. Legtöbbjük után to nélküli főnévi igenév áll, ahol azonban to is kell, ott feltüntetjük.

Például: He can speak English. (Tud beszélni angolul.)

He could speak English when he was six. (Hatéves korában tudott angolul beszélni.)

She ought to have a rest. (Pihennie kellene.)

He shouldn’t smoke. (Nem kellene dohányoznia.)

A következő segédigékről fogunk beszélni:

Can

Jelentése: tud, képes, -hat, -het

Alakjai: can jelen és jövő idő, could múlt idő.

Tagadása: cannot vagy can't

Kérdése: fordított szórenddel

A többi igeidőben a to be able to szerkezetet használjuk képesség kifejezésére, mivel nincsen harmadik alakja.

Használata:

1. képesség, tehetség kifejezésére.

Can you draw? (Tudsz rajzolni?)

I can't swim. (Nem tudok úszni.)

I could swim when I was five. (Öt éves koromban tudtam úszni.)

I could not knit when I was younger. (Amikor fiatalabb voltam, nem tudtam kötni.)

Jelen időben is használhatjuk a can helyett a to be able to-t, de van egy kis jelentéskülönbség köztük, ez utóbbi hangsúlyosabb.

Can you drive? (Tudsz vezetni?)

Are you able to drive? (Elég jól vagy ahhoz, hogy vezess?)

Múlt időben még nagyobb jelentéskülönbség van a két párhuzamosan létező alak között.

I could drive when I was sixteen. (Tudtam vezetni 16 éves koromban.) Ez nem jelenti, hogy vezettem, csak azt, hogy tudtam, hogyan kell.

I was able to drive home yesterday though I was unwell. (Tegnap rosszul éreztem ugyan magam, de haza tudtam vezetni.)

A to be able to szerkezet is kifejezi a cselekvés sikerességét, ha azt hangsúlyozni kívánom, a to manage to szerkezetet használjuk.

Carol was able to type the letter before ten.

Carol managed to type the letter before ten.

Mindkét mondat jelentése: Carol le tudta gépelni a levelet tíz előtt.)

I was not able to finish the letter by eleven.

Tagadó mondatban a couldn't is helyes: I couldn't finish the letter by eleven.

(Nem tudtam 11-re befejezni a levelet.)

We couldn't hear anything. (Nem hallottunk semmit.)

érettségi tételek