Segédigék

(3.)

May

Jelentése: megengedő –hat, -het, lehet hogy

Csak jelen ideje van, függő beszédben, igeidő egyeztetésnél helyette a might-ot

minden egyéb esetben a to be allowed to vagy a to be permitted to (meg van

engedve) szerkezetet használjuk helyette.

Használata:

1. Lehetőség kifejezésére:

It may rain in the morning. (Lehet, hogy havazik ma reggel.)

2. Megengedés, kérés esetén: May I come in? (Bejöhetek?)

May I use your phone? (Telefonálhatok?)

Lehetséges válaszok: Yes, you may. (Igen, telefonálhat.)

No, you may not. (Nem, nem telefonálhatsz.)

No, you can’t. (Nem, nem telefonálhatsz.)

You mustn’t. (Tilos telefonálnod.)

3. Kívánság kifejezésére:

May he live long! (Éljen soká!) Figyelem! Itt fordított a szórend!

4. Célhatározói mellékmondatokban:

I woke John up so that he nay get up in time. (Felébresztettem Johnt, hogy időben keljen fel.)

Egyszerű múltban (Simple Past): My son was allowed to drive our car yesterday. (A fiam vezethette az autónkat tegnap.)

Befejezett jelenben (Present Perfect): My son has been allowed to drive for 6 years. (A fiam 6 éve vezethet.)

Befejezett múltban (Past Perfect): He had not been allowed to drive before he got his driving licence. (Nem vezethetett, mielőtt megkapta a jogosítványát.)

Egyszerű jövőben (Simple Future): My son will be allowed to drive tomorrow.

(A fiam holnap vezethet autót.)

Befejezett jövőben (Future Perfect): My son will have been allowed to drive after he gets his driving licence. ( A fiam majd vezethet, miután majd megkapja a jogosítványát.)

érettségi tételek