Segédigék

(6.)

Must

Jelentése: kell Használata:

- kötelezettség, kötelesség, kényszerűség, szükségszerűség esetén

I must leave. ( El kell mennem.)

Must you tell the truth? (El kell mondanod az igazat?)

Yes, I must. (Igen, el kell mondanom - belső kényszer!)

No, I needn't. (Nem kell.)

 

Figyelem! A mustn't jelentése nem szabad, tilos, ezért a must-ot a needn't-tel tagadjuk.

- feltevés, következtetés esetén: Jane must be ill. (Jane bizonyára beteg.)

                                           John must have lost his way. (John bizonyára eltévedt.)

A must jelen idejű alak, "kell" jelentésben minden más igeidőben a have to vagy a have got to-val helyettesítjük. Ez utóbbi főleg a beszélt nyelvben használatos. A két alak között továbbá az a különbség, hogy az előbbit do-val kérdezzük és tagadjuk, míg az utóbbit fordított szórenddel.

Például: He had to go home. (Haza kellett mennie.)

            Did he have to leave? (El kellett mennie?)

            Had she got to type the letter in the morning? (Le kellett gépelnie a levelet reggel?)

A have to-t jelen időben is lehet használni, de van némi jelentéskülönbség a must és a have to között.

A must a beszélő álláspontját fejezi ki: I must go. (Mennem kell.)

Must you really go now? (Valóban el kell menned?)

A have to külső kényszert fejez ki: You have to go now or you'll miss the bus. ( Menned kell, különben lekésed a buszt.)

Need

Jelentése: kell Használata:

- szükségesség kifejezésére:

Need he go? El kell mennie?

You needn't wait long (Nem kell sokáig várnod.)

Figyelem! Van egy to need "szüksége van valamire" jelentésű főige is, ilyenkor azonban do-val kérdezünk és tagadunk.

Do you need me? (Szükséged van rám?) Yes, I do vagy No, I don't a válasz.

To be to

Jelentése: kell, úgy van/úgy volt, hogy...

Használata:

- Parancs, tiltás esetén: Peter is to be here at six. (Péter itt legyen hétre!)

You are not to park here. (Itt nem szabad parkolni.)

- Instrukció, kérés kifejezésére:

Where are we to go? (Hová menjünk?)

- Terv, intézkedés esetén:

They were to meet at the station. (Úgy volt, hogy az állomáson találkoznak.)

érettségi tételek