Szenvedő szerkezet

Az angolban sokkal gyakoribb szerkezet, mint a magyarban, főleg az írott nyelvben. Akkor használjuk, amikor nem fontos vagy nem ismert a cselekvő személy, hanem a cselekvésen, illetve a tárgyon van a hangsúly. Csak tárgyas igéből képezhető.

Somebody gave an orange to Peter. (Valaki adott Péternek egy narancsot.)

An orange was given to Peter. (Egy narancsot adtak Péternek.) - Ebben az esetben by elöljáróval lehetne hozzákapcsolni a cselekvő alanyt, de nem fontos.)

Ezt a mondatot másképp is ki lehet fejezni: Peter was given an orange.

(Péternek adtak egy narancsot.) Ebben az esetben a részeshatározóból lett alany, igen gyakori ez a forma. Például: I was told something interesting. (Valami érdekeset mondtak nekem.)

Azt hiszem, a fenti mondatokból világos, hogy a cselekvő mondat alanyából a szenvedő mondatban tárgy lesz, az alany by elöljáróval kapcsolódik a mondathoz, de ez elhagyható. Igen fontos, hogy a passzív mondat állítmánya megtartsa a kiinduló mondat állítmányának az igeidejét.

Tulajdonképpen minden igeidőben létre lehet hozni, de nem használatos mindegyikben! A következő négy igeidőben nem vagy csak nagyon ritkán használatos (ugyanis meglehetősen bonyolult a képzése): Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Continuous és Future Perfect Continuous. Ezek helyett a Simple alakokat lehet használni.

Képzése: to be ragozott alakja a megfelelő igeidőben + az ige 3. alakja (Past Participle)

A letter is being written now. (A levelet most írják.)

A letter is written every day. (Minden nap írnak egy levelet.)

A letter was written last week. (A múlt héten írtak egy levelet.)

A letter was being written all morning. (A levelet egész délelőtt írták.)

A letter has been written. (Írtak egy levelet.)

After the letter had been written the secretary sent it. (Miután a levelet megírták a titkárnő elküldte.)

A letter will be written in two hours. (Két óra múlva levelet fognak írni.)

A letter will have been written by the time our boss arrives. (Mire a főnökünk megérkezik, a levél elkészül.)

érettségi tételek