SZÓREND

Az angol nyelvben nincsenek ragok és jelek, mint a magyar nyelvben, a szavak mondatbeli szerepét a mondatban elfoglalt helyük jelöli ki, ennélfogva a szórend kötött. Nem mindegy, hol áll a szó a mondatban, mert különben megváltozhat a jelentése.

Például vizsgáljuk meg a következő mondatokat, ugyanazokat a szavakat tartalmazzák, a szórendtől függően viszont teljesen más az értelmük:

Peter loves Mary. (Péter szereti Maryt.)

Mary loves Peter. (Mary szereti Pétert.)

A kijelentő mondat szórendje a következő:

Alany + állítmány + tárgy + határozó : Peter saw a film yesterday. (Péter tegnap megnézett egy filmet.)

A jelző a jelzett szó előtt áll: Peter saw a good film yesterday. (Péter egy jó filmet látott tegnap.)

A határozók sorrendje: mód-, állapot-, társ-, hely- és időhatározó.

Ez utóbbi kettő állhat a mondat elején is, de akkor fordított sorrendben.

Peter speaks English well. (Péter jól beszél angolul.)

Peter is sitting calmly in the garden now. (Péter most a kertben nyugodtan ül.)

Kétféle kérdőmondatot különböztethetünk meg:

- kiegészítendő kérdés esetén első helyre a kérdőszó kerül, ezt követi a segédige, majd az alany és a főige jön, a többi mondatrész a megszokott sorrendben következnek:

Például: Where did you go yesterday? (Hová mentél tegnap?)

- eldöntendő kérdés esetén is fordított szórend van, de ilyenkor nincs kérdőszó:

Are you a student ? (Tanuló vagy?)

Will you come to the cinema tomorrow? (Jössz holnap moziba?)

A felkiáltó mondatoknál gyakran használunk kérdőszót vagy kiemelést:

What a nice garden! (Milyen szép kert!)

érettségi tételek