Segédigék

(4.)

Might

Jelentése: megengedő –hat, -het, lehet hogy

Vigyázat! Ez a segédige nem múlt, hanem jelen idejű. Csak függő beszédben illetve igeidő egyeztetésnél használhatjuk a may múlt idejeként!

The Englist teacher said that the children might go there. (Az angol tanár mondta, hogy a gyerekek odamehetnek.)

I was afraid it might snow. (Féltem, hogy havazik.)

Használata:

1. Kisebb lehetőség esetén:

It might snow. (Esetleg havazhat.)

3. Megengedés, udvarias kérés esetén:

Might I leave the door? (Nyitva hagyhatom azt ajtót?)

You might dance with that boy. (Táncolhatsz azzal a fiúval.)

4. Kívánság kifejezésekor:

Might I be there just once! (Bárcsak valamikor ott lehetnék!) Figyelem!

Ilyenkor fordított a szórend!

5. Lehetséges feltételnél:You might go there if you came home early.

(Elmehetnél oda, ha korán hazajönnél.)

Shall

Jelentése: fog, -jak, -jek

Egyes nyelvtankönyvekben még ma is az áll, hogy egyes és többes szám első személyben a shall segédigét használjuk a jövő idő képzésére. Ma már azonban ezt az alakot a will a beszélt nyelvben gyakorlatilag kiszorította.

Használata:

1. Első személyben: a shall-t főleg javaslatokban használjuk:

Shall I open the window? (Nyissam ki az ablakot?)

2. 2. és 3. személlyel parancsot: You shall be there in time. (Ott kell lenned időben.), fenyegetést: If you don't eat any spinach you shan't get chocolate. (Ha nem eszed meg a spenótot, nem kapsz csokit.), vagy ígéretetet fejez ki: If you eat some spinach you shall get chocolate. (Ha eszel spenótot, kapsz csokit.)

Will

Jelentése: fog, valószínűleg

A jövő idő segédigéje minden számban és személyben.

Will you do it? (Meg fogod ezt csinálni?

Yes, I will vagy No, I won’t a válasz.

Használata:

Természetesen, ahogyan azt már egy másik fejezetben említettem, ennek a segédigének is van a jövő időtől eltérő jelentése:

- udvarias kérésre: Will you lend me your pen? (Kölcsönadnád a tollad?),

- kínáláskor: Will you have a glass of wine? (Kérsz egy pohár bort?),

- bosszús felkiáltáskor: Will you stop talking? (Abbahagynák a beszélgetést?),

- a cselekvés visszautasításakor használjuk: The machine won't work. (A gép nem működik.)

érettségi tételek